COVID-19: Business as usual
Användarvillkor - TIDAN

Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen till Tidan!

Dessa villkor beskriver regler och föreskrifter för användning av Tidanapp.com webbplats och dess tjänster, som finns på https://www.tidanapp.com.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Tidan om du inte samtycker till att ta alla de villkor som anges på denna sida. Våra villkor skapades med hjälp av benämner och villkorar generatorn och fri benämner & Villkorar generator.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och meddelande från friskrivning och alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” avser dig, personen loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. “Företaget”, “oss själva”, “Vi”, “Våra” och “oss”, hänvisar till vårt företag. “Party”, “Parterna”, eller “oss”, hänvisar till både Kunden och oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, godtagandet och betalningshänsyn som krävs för att genomföra processen för vår hjälp till kunden på det lämpligaste sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av bolagets tjänster, i enlighet med och med, gällande nederländsk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, kapitalisering och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför som hänvisar till samma.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att komma åt Tidan gick du med på att använda cookies i enlighet med Tidanapp.com:s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Några av våra affiliate/advertising-partner kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges äger Tidanapp.com och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på Tidan och resultaten. Detta inkluderar alla mönster, bilder, 3D-modeller och skisser som produceras av Tidan. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Tidan för ditt eget personliga bruk som omfattas av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera om material från Tidan
 • Sälj, hyra eller underlicensiera material från Tidan
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Tidan
 • Distribuera om innehåll från Tidan

Detta avtal skall inledas den dag då detta.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att skicka och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Tidanapp.com filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte Kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter Tidanapp.com, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos den person som lägger upp sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska Tidanapp.com inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller kostnader som orsakats och/eller lidit till följd av all användning av och/eller bokföring av och/eller utseendet på kommentarerna på denna webbplats.

Tidanapp.com förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort eventuella kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsaker till brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår hemsida och har alla nödvändiga licenser och samtycker till att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller främja företag eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du beviljar härmed Tidanapp.com en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter.
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Online katalog distributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; Och
 • Systemomfattande ackrediterade företag utom att värva ideella organisationer, välgörenhetsköpgallerior och välgörenhetsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: a) är inte på något sätt vilseledande, b) inte på ett felaktigt sätt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den länkningsparten och dess produkter och/eller tjänster. Och c) passar in i samband med länkningspartens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor.
 • dot.com community webbplatser;
 • sammanslutningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer.
 • Online katalog distributörer;
 • Internetportaler.
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag. Och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken skulle inte få oss att se ogynnsamt för oss själva eller till våra ackrediterade företag; (b) Organisationen har inga negativa poster hos oss; c) Fördelen för oss att hyperlänken synliggör avsaknaden av Tidanapp.com. Och d) Länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: a) är inte på något sätt vilseledande, b) inte på ett felaktigt sätt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den länkningsparten och dess produkter eller tjänster. Och c) passar in i samband med länkningspartens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår hemsida, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Tidanapp.com. Ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; Eller
 • Med hjälp av den enhetliga resurslokalisering som är kopplad till; Eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är kopplad till det är vettigt inom ramen och formatet av innehåll på länkning s webbplats.

Ingen användning av Tidanapp.com logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning frånvarande ett varumärke licensavtal.

Iframes

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehåll Ansvar

Vi kommer inte att hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som ökar på din webbplats. Ingen länk(er) bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminellt, eller som gör intrång, på annat sätt kränker, eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs sekretesspolicy

Bokning av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten till amen dessa villkor och det är att länka politik när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår hemsida

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga till eller så eller att svara dig direkt.

Vi ser inte till att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna friskrivning kommer:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägliga förvrängning;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; Eller
 • utesluta någon av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som fastställs i detta avsnitt och på andra håll i denna ansvarsfriskrivning: a) omfattas av föregående punkt. Och b) reglera alla skulder som uppkommer inom ramen för ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppkommer i avtal, i skadestånd och för brott mot den lagstadgade tullen.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls utan kostnad, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

PSSSSSST.
Subscribe now to join our €500 giveaway!
  SUBSCRIBE
  I agree with the terms and conditions